Nanologix | Český Jiřetín | CZ
Česky   English

Ochranná celoobličejová maska CM-6M

Respira Compact Respira Compact Respira Compact Respira Compact

Respira Compact Respira Compact

Oproti CM-6 obsahuje pevně zabudované příslušenství pro připojení picí lahve (láhev je samostatné příslušenství).

Představuje nový typ celoobličejové masky. Maska CM-6 plně odpovídá požadavkům normy EN 136, třída 3. V kombinaci s vhodným filtrem nebo dýchacím přístrojem zajišťuje ochranu obličeje, očí a dýchacích orgánů před účinky toxických plynů, par a aerosolů, biologických škodlivin, radioaktivního prachu atd. Maska je určena pro použití v průmyslu, chemických a nukleárních oborech, zemědělství, hornictví, jednotkách civilní ochrany, záchranných hasičských sborech, u policejních jednotek apod.

Maska CM-6 zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -30 ˚C až +70 ˚C. Velkoplošný panoramatický polykarbonátový zorník zajišťuje velmi dobrou prostorovou orientaci s minimálním zkreslením při obvyklých činnostech. Konstrukční řešení lícnice masky CM-6 a nízký dýchací odpor poskytují uživateli vysoký komfort a možnost dlouhodobého použití. Lícnice je vyrobena z bromo-butylové zdravotně nezávadné pryže. Vdechovaný proud vzduchu je usměrňován pomocí vnitřní masky a tím zabraňuje zamlžování zorníku. Pro uživatele s dioptrickou vadou je možné použití speciální brýlové vložky. Pětibodový pryžotextilní upínací systém umožňuje snadnou manipulaci při nasazování a snímání masky. Filtr je možné k lícnici připojit volitelně na pravou nebo levou stranu.

Parametry:

 • Průměrná hmotnost: 560g
 • Počet velikostí: 1
 • Všeobecné zorné pole: min. 70%
 • Binokulární zorné pole: min. 80%
 • Srozumitelnost řeči: 95%
 • Materiál lícnice: bromobutylová pryž
 • Materiál zorníku: polykarbonát
 • Závit pro připojení filtru: Rd 40 x 1/7"
 • Dýchací odpor při průtoku vzduchu 30 l/min.:
  • vdechovací odpor: max. 25 Pa
  • vydechovací odpor: max. 60 Pa

SKLADOVÁNÍ

Masky musí být skladovány v tmavé, chladné a bezprašné místnosti bez náhlých teplotních změn. Místnost má být větraná a teploty se musí pohybovat v rozmezí 10°C až +25°C. Relativní vlhkost nemá překročit 65%. Uskladněné výrobky nesmí být vystaveny sálavému teplu a slunečnímu záření. V jejich přítomnosti se nesmí skladovat pohonné hmoty, rozpouštědla, mazadla a jiné hořlaviny a chemikálie. Dále nesmí být v blízkosti stroje a zařízení, při jejichž provozu vzniká jiskření nebo jiné elektrické výboje (vznik ozónu). Masky musí být uloženy tak, aby nedocházelo k nežádoucím deformacím pryžových částí.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 5 let na masky v neporušeném originálním balení za předpokladu dodržení skladovacích podmínek. Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců na exploataci masek. Záruka na exploataci začíná běžet od prvního otevření sáčku a poskytuje se za předpokladu dodržování podmínek uvedených v návodech na používání ochranných masek. Životnost masek v originálním balení je 20 let.

POPIS A HLAVNÍ ČÁSTI

Pryžová lícnice je vyrobena ze zdravotně nezávadné pryže s vysokým stupněm odolnosti proti průniku toxických látek.Vnitřní maska je vyrobena ze speciální směsi, která zabezpečuje výbornou těsnost, je hypoalergenní a zamezuje přístupu vydechovaného vzduchu na zorník, čímž eliminuje riziko jeho zamlžení. Snižuje rovněž obsah CO2 ve vnitřním prostoru masky a spolu s příznivými hodnotami vdechovacího a vydechovacího odporu přispívá ke snížení fyzické zátěže uživatele.

Lícnice ochranné masky je z vnitřní strany ukončena obličejovou manžetou, která tvoří těsnící linii masky, zajišťuje utěsnění masky na obličeji a prodlužuje fyziologickou snesitelnost. Lícnice je osazena průzvučnou vložkou, která zabezpečuje minimálně 95% slovní srozumitelnost.

Maska se dodává s pětibodovým pryžotextilním upínacím systémem.

Maska se vyrábí v jedné velikosti. Nutností pro zajištění dobré těsnosti lícnice je hladký obličej, bez vousů, kotlet a jiných překážek v místě průběhu těsnící linie masky. Maska umožňuje použití dioptrických skel v brýlové vložce, která se uchycuje v pryžovém výstupku v horní části lícnice nad zorníkem.

Filtr se k masce, podle aktuální potřeby uživatele, připojuje našroubováním do levé nebo pravé vdechovací komory. U komory bez filtru je nutno zkontrolovat zašroubování a dotažení zátky vdechovací komory. Závity vdechovacích komor masky mají rozměr Rd 40 x 1/7" dle ČSN EN 148-1.

Katalog produktů

Dokument ke stažení Katalog produktů 2021 11.3.2021
PDF ke stažení
10MB

Certifikáty

Dokument ke stažení Prohlášení o shodě CM-6 11.3.2021
PDF ke stažení
1MB
Dokument ke stažení Výroba ochranných masek a filtrů - ISO 9001:2016 1.9.2020
PDF ke stažení
270kB
Dokument ke stažení Výroba ochranných masek a filtrů - ISO 14001:2016 1.9.2020
PDF ke stažení
270kB
Dokument ke stažení Certifikát EU přezkoušení typu č. 1024/E-044/2020 1.9.2020
PDF ke stažení
504kB
Dokument ke stažení Policejní filtr P-CAN Standard 1.9.2020
PDF ke stažení
2.04MB
Dokument ke stažení Policejní filtr P-CAN Compact 1.9.2020
PDF ke stažení
1.81MB
Dokument ke stažení Certifikát CM/6 strana A 1.9.2020
PDF ke stažení
417kB
Dokument ke stažení Certifikát CM/6 strana B 1.9.2020
PDF ke stažení
289kB
Dokument ke stažení Návod - ochranná maska CM-6 1.9.2020
PDF ke stažení
1.68kB